Technikum Ekonomiczne nr 1

Lokalizacja

województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Powiat m. Bydgoszcz
gmina: M. Bydgoszcz
miejscowość: Bydgoszcz

Informacje

Typ szkoły / placówki: Technikum
Patron szkoły:
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Technikum Ekonomiczne nr 1
Gajowa 98
85-717 Bydgoszcz
Poczta: Bydgoszcz
telefon: 0523424291
fax: 0523424291
strona internetowa: www.zsea.bydgoszcz.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Technikum Ekonomiczne nr 1 (Bydgoszcz), jest to Technikum.

Statystyka

Liczba uczniów: 596
Liczba oddziałów: 20
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: kujawsko-pomorskie
powiat:
gmina: